Üldkoosoleku edasilükkamine

Hea liige,

seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigis ning lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt antud suunistest oleme otsustanud määramata ajaks edasi lükata 14. märtsil kell 15:00 toimuma pidanud Ühingu korralise üldkoosoleku. Ära jääb ka sama päeva hommikul toimuma pidanud loeng.

Pärnu PKK juhatus soovib sel keerulisel ajal kõigile rahulikku meelt ja head tervist. Kohtume peatselt!

Pärnu PKK juhatus